Przewodnicząca:

prof. dr hab. Maria OLECH  
Uniwersytet Jagielloński, Kraków  

 

Skład Zespołu: 

prof. dr hab. Aleksander ŚWIĄTECKI
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn   

prof. dr hab. Andrzej KOSTRZEWSKI 
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań   

prof. dr hab. Andrzej TATUR 
Uniwersytet Warszawski   

prof. dr hab. Bronislaw WOJTUŃ
Uniwersytet Wrocławski   

prof. dr hab. Dariusz GWIAZDOWICZ 
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań    

dr Dorota GÓRNIAK 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn   

dr hab. Prof. UAM Grzegorz RACHLEWICZ    
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań   

dr hab. Prof. UWM Irena GIEŁWANOWSKA  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn   

dr inż. Jan CISAK  
Instytut Geodezji i Kartografii      

dr hab. Katarzyna CHWEDORZEWSKA  
Zakład Biologii Antarktyki, IBB PAN   

prof. dr hab. Kazimierz STRZAŁKA 
Uniwersytet Jagielloński, Kraków   

prof. dr hab. Krzysztof MIGAŁA  
Uniwersytet Wrocławski   

prof. dr hab. Lech STEMPNIEWICZ 
Uniwersytet Gdański   

dr inż. Leszek KOLNDRA   
Uniwersytet Śląski, Katowice   

prof. dr hab. Marek ZDANOWSKI  
Zakład Biologii Antarktyki, IBB PAN    

dr Michał WĘGRZYN
Uniwersytet Jagielloński, Kraków   

prof. dr hab. Stanisław RAKUSA-SUSZCZEWSKI
czł. koresp. PAN

prof. dr hab. Wiesław ZIAJA   
Uniwersytet Jagielloński   

dr Maja LISOWSKA  
Polskie Konsorcjum Polarne / Centrum Studiów Polarnych, UŚ, Sosnowiec - koordynator