Przewodniczący:

prof. dr hab. Rajmund PRZYBYLAK
Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń

 

Zastępca Przewodniczącego:

dr Mateusz STRZELECKI
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

 

Skład Zespołu:

dr Andrzej ARAŹNY
Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń

dr hab. Wojciech DOBIŃSKI
Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

prof. dr hab. Piotr GŁOWACKI
Instytut Geofizyki, Warszawa

prof. dr hab. Jacek JANIA
Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

dr hab. Marek KEJNA, prof. UMK
Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń

prof. dr hab. Andrzej KOSTRZEWSKI
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

dr hab. prof. UMK Marek KEJNA
Uniwersytet M. Kopernika, Toruń

prof. dr hab. Andrzej KOSTRZEWSKI
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

dr hab. Wiesława KRAWCZYK
Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

dr Grzegorz KRUSZEWSKI
Akademia Morska, Gdynia

dr Jan LESZKIEWICZ
Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

dr hab. prof. UŚ Ewa ŁUPIKASZA
Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

prof. dr hab. Andrzej MARSZ
emeryt

prof. dr hab.  Krzysztof MIGAŁA
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

prof. dr hab. Tadeusz NIEDŹWIEDŹ
Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

dr hab. prof. IO PAN Tomasz PETELSKI
Instytut Oceanologii PAN, Sopot

K

dr hab. prof. UAM Grzegorz RACHLEWICZ
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

dr Krzysztof SIWEK
Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin

dr Łukasz STACHNIK
APECS Polska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. prof. PG Anna STYSZYŃSKA
Politechnika Gdańska, Gdynia

dr hab. prof. PAN Waldemar WALCZOWSKI
Instytut Oceanologii PAN, Sopot

prof. dr hab. Joanna WIBIG
Uniwersytet Łódzki, Łódź
 
dr hab. Piotr ZAGÓRSKI
Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin

dr hab. prof. PAN Tymon ZIELIŃSKI
Instytut Oceanologii PAN, Sopot

dr hab. prof. UAM Zbigniew ZWOLIŃSKI
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań