Członkowie KBP:

prof. dr hab. Aleksander GUTERCH - koordynator
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa

dr hab. Wojciech DOBIŃSKI
Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

prof. dr hab. Andrzej GAŹDZICKI
Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa

dr hab. Prof. AGH Maciej MANECKI
Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków

prof. dr hab. Marek GRAD
Uniwersytet Warszawski

dr hab. Piotr JADWISZCZAK
Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Jacek JANIA
Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

K.Krajewski

dr hab. prof. PAN Wojciech MAJEWSKI
Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa

prof. dr hab. Jerzy NAWROCKI
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. Andrzej TATUR
Uniwersytet Warszawski

dr hab. Piotr ZAGÓRSKI
(UMCS, Lublin)

 

Osoby rekomendowane spoza Komitetu:

dr hab. prof. PAN Tomasz JANIK
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
 
dr Leszek KOLONDRA
Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
 
dr hab. Jarosław MAJKA
Uppsala University
 
dr Witold SZCZUCIŃSKI
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań