werenhus2 Wrocław, 21 października 2011 r.

Stacja Polarna im. Stanisława Baranowskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na przedpolu lodowca Werenskiolda (Ziemia Wedel-Jarlsberga, Spitsbergen Zachodni) istnieje od 1971 roku.

Od 40 lat stanowi ona bazę wypraw geograficznych Uniwerystetu Wrocławskiego. W oparciu o Stację prowadzone są badania klimatologiczne, glacjologiczne, geomorfologiczne i geologiczne na lodowcu Werenskiolda i w jego otoczeniu rozpoczęte w 1957 r. w ramach Międzynarodowego Roku Geofizycznego (1957-1958) przez Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr.

Magiczne miejsce "Baranówka"
Zbiór wspomnień w 40-lecie Stacji Polarnej im. Stanisława Baranowskiego
(pod redakcją K. Migały, J. Pereymy i J.Piaseckiego)
Organizatorzy obchodów przygotowali na Sesję okolicznościowy tom wspomnień (256 s.) zawierający liczne, nie publikowane do tej pory, fotografie z życia Stacji. Spis treści tego tomu (pdf)
Wersja on-line (pdf) całego tomu dostępna jest na stronach Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego (zakładka "Publikacje").