Struktura (przyjęta na zebraniu inauguracyjnym Komitetu 19 marca 2019)

 

  • Zespół klimatologii i kriologii polarne oraz ds. współpracy z International Permafrost Association (IPA).

Przewodniczący - prof. dr hab. Rajmund PRZYBYLAK

     (Kompletowanie i ukonstytuowanie się zespołu przewidziano zakończyć do końca kwietnia 2019)

 

Przewodniczący – dr hab. Michał ŁUSZCZUK

      (Kompletowanie i ukonstytuowanie się zespołu przewidziano zakończyć do końca kwietnia 2019)

 

  • Zespół ds. współpracy z Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR).

Przewodniczący – dr hab. Robert BIALIK

      (Kompletowanie i ukonstytuowanie się zespołu przewidziano zakończyć do końca kwietnia 2019)

 

  • Zespół ds. współpracy z Council of Managers of National Antarctic Programs (COMNAP).

Przewodniczący – mgr Agnieszka KRUSZEWSKA

      (Kompletowanie i ukonstytuowanie się zespołu przewidziano zakończyć do końca kwietnia 2019)

 

  • Zespół ds. współpracy z Forum of Arctic Research Operators (FARO).

Przewodniczący – prof. dr hab. Piotr GŁOWACKI

      (Kompletowanie i ukonstytuowanie się zespołu przewidziano zakończyć do końca kwietnia 2019)

 

  • Zespół ds. wydawnictw i dokumentacji historycznej.

Przewodniczący – prof. Maria OLECH

      (Kompletowanie i ukonstytuowanie się zespołu przewidziano zakończyć do końca kwietnia 2019)

 

  • Rada Redakcyjna kwartalnika Polish Polar Research

Przewodniczący – dr hab. Wojciech MAJEWSKI

     (Zmiany w zespole redakcyjnym przewidziano zakończyć do końca kwietnia 2019)

 

 

 

 

1 Calypso Stacja Polarna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Calypsobyen (Bellsund), rok 1986 - fot. A.Gluza