CAFF kolor

 

Dr hab. Monika Kędra, prof. IOPAN i członek KBP PAN wzieła udział w spotkaniu Grupy Morskiej w ramach Circumpolar Biodiversity Monitoring Program (CBMP), który jest programem realizowanym przez Grupę Roboczą Rady Arktycznej Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF).


Prof. M. Kędra jest polskim reprezentatem o statusie obserwatora w grupie ekspertów zajmujących się organizmami bentosowymi (Marine Expert Network: Benthos: https://www.caff.is/marine/marine-expert-networks/benthos). Spotkanie odbyło  się w Anchorage, USA, w dniach 11-13 października 2017. Udział w spotkaniu został finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Instytut Oceanologii PAN.

 

 

wiadomość dodano 15 października 2017

 

prof. Andrzej Witkowski

27 września br. odszedł od nas prof. dr hab. Andrzej Witkowski (1947 – 2017). 

 

Ten wybitny biolog-ichtiolog całe swoje życie naukowe związał z Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego. Na macierzystej uczelni pełnił szereg funkcji, był m.in. Dziekanem Wydziału Nauk Przyrodniczych, Prorektorem ds. Nauczania. Był członkiem wielu towarzystw naukowych, a w Polskim Towarzystwie Zoologicznym piastował funkcję prezesa. Zasiadał w naukowych komitetach PAN (Komitet Zoologii, Komitet Ekologii, Komitet Ochrony Przyrody).

Prof. Andrzej Witkowski był także członkiem Komitetu Badań Polarnych PAN oraz członkiem Klubu Polarnego PTG.  Jako Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego przyczynił się do wzrostu aktywności badawczej geografów, geologów i biologów wrocławskich. Osobiście brał udział w sześciu wyprawach regionalnych na Spitsbergen, gdzie wraz ze swoimi wychowankami  rozwinął badania w zakresie zoologii wód śródlądowych, ze szczególnym uwzględnieniem parazytologii ryb.

Pozostawił po sobie wielu wychowanków i liczne publikacje naukowe. Pozostawił wielu przyjaciół, towarzyszy badań terenowych i wędkowania, które bardzo kochał.

 

 

wiadomość dodano 3 października 2017

 

Szanowni Państwo,
oddajemy do Państwa rąk pierwszy z dwóch dokumentów składających się na Narodowy Program Badań Polarnych: “Strategia polskich badań polarnych – koncepcja na lata 2017-2027”. Dokument ten, wypracowany przy współudziale całego polarnego środowiska naukowego, skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Ma na celu zarysowanie stanu oraz zdefiniowanie kierunków rozwoju polskich badań polarnych w ciągu najbliższej dekady. Badania polarne są częścią naszej kultury narodowej, budują markę i prestiż Polski w międzynarodowym wymiarze. Mamy nadzieję, że “Strategia polskich badań polarnych” będzie pomocnym narzędziem w umacnianiu pozycji polskiej polarystyki, a także w rozwijaniu współpracy między środowiskiem naukowym a światem gospodarki, polityki i edukacji.
 
Z wyrazami szacunku,
prof. Jacek A. Jania
Przewodniczący Komitetu Badań Polarnych PAN
Agnieszka Kruszewska
Przewodnicząca Polskiego Konsorcjum Polarnego

 

Distinguished  Guests,
We are delighted to present you here the first of two documents contributing to the National Program of Polar Research: "Strategy of Polish polar research - concept for 2017-2027". This document, developed by the entire Polish polar scientific community, is addressed to a wide range of stakeholders. It aims to outline the state and define the directions of further development of Polish polar research over the next decade. Polar research is part of our national culture, shape the brand and prestige of Poland on the international forum. We hope that the "Strategy of Polish polar research" will be a helpful tool to strengthen the position of Polish polar studies, as well as in developing cooperation between the scientific community and the worlds of economy, politics and education.

Sincerely,
Prof. Jacek A. Jania
Chair of The Committee on Polar Research of the Polish Academy of Sciences

Agnieszka Kruszewska
President of the Polish Polar Consortium


strategia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAPLogo300dpi 730

The Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) Foundation Board seeks a full-time Executive Secretary of the AMAP Secretariat. The AMAP Secretariat, established for more than 25 years, supports the work of the AMAP Working Group, one of six Working Groups of the Arctic Council. The position is to be located in Tromsø, Norway.


Role and Responsibilities

The primary task of the AMAP Secretariat is to support the work of the AMAP Working Group (WG), which includes: developing and implementing circumpolar monitoring and assessment activities, as described in the AMAP multi-year work-plan; delivering scientific assessment products, including identifying and managing finances associated with this work; preparing meetings and assisting the AMAP WG Chair in reporting to the Arctic Council Senior Arctic Officials (SAOs).

Responsibilities of the Executive Secretary include:

  • Leading and managing the day-to-day operation of the Secretariat.
  • Managing the AMAP Secretariat human resources (staff of seven employees), including salaries and employment conditions, recruitment, dismissal and professional development.
  • Supporting the development and implementation of the AMAP multi-year work-plan that is agreed by the AMAP WG in response to requests from the Arctic Council.
  • Tracking and reporting to the AMAP WG on the status and progress of AMAPs work to develop programmes, activities, timelines and milestones associated with the production and delivery of assessment reports as well as other outreach and communication activities.
  • Coordinating AMAP work as appropriate with that of other Arctic Council WGs, other subsidiary Arctic Council bodies, and relevant non-Arctic Council organizations.
  • Identifying, acquiring, managing and reporting on finances necessary to implement AMAP programme activities and related work.
  • Ensuring the necessary contact with relevant international and regional institutions and organizations to secure a cost-efficient monitoring and assessment network.
  • Ensuring effective communication of AMAP work to the wider scientific and policy-making communities.

     

The Executive Secretary is appointed by the AMAP Foundation Board, that is responsible for overseeing the AMAP Secretariat foundation operations, including approval of its finances. The Executive Secretary, therefore, also reports to the AMAP Foundation Board on organizational and financial matters...

more information

 

wiadomość dodano 28 czerwca 2017 

 

iassa logo

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że podczas IX Kongresu Arktycznych Nauk Społecznych
(The 9th International Congress on Arctic Social Sciences) w Umeå, Szwecja (8-12 czerwca 2017),
organizowanego przez International Arctic Social Sciences Association (IASSA),
do władz tej światowej asocjacji został wybrany dr hab. Michał Łuszczuk z Wydziału Politologii UMCS,
Sekretarz Naukowy Komitetu Badań Polarnych PAN.

Po raz pierwszy w prawie 30-letniej historii tej prestiżowej organizacji do ośmioosobowej Rady (Council) IASSA został wybrany przedstawiciel Polski.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów we współkierowaniu Asocjacją.

W imieniu Prezydium Komitetu
Jacek A. Jania
Przewodniczący

 

wiadomość dodano 13 czerwca 2017