1460x616

 

Dnia 4 listopada 2022 powstał rządowy zespół do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie kreowania i testowania technologii kosmicznych w warunkach polarnych.

 

Do najważniejszych zdań zespołu będą należeć:

  • inicjowanie i wspieranie działań służących włączaniu polskich stacji polarnych w międzyresortową współpracę na rzecz wykorzystywania polskiej myśli technicznej w działalności polarnej,
  • inicjowanie i wspieranie międzyresortowych działań prowadzących do rozwoju i testowania rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w eksploracji przestrzeni kosmicznej,
  • przeprowadzenie analizy możliwości zrewitalizowania Polskiej Stacji Antarktycznej im. Antoniego B. Dobrowolskiego w kontekście doprowadzenia istniejącej infrastruktury stacji do stanu umożliwiającego prowadzenie badań naukowych,
  • nawiązywanie współpracy ze światowym środowiskiem badań kosmicznych w kontekście możliwości wykorzystania Polskiej Stacji Antarktycznej im. Antoniego B. Dobrowolskiego,
  • wspieranie działań na rzecz promocji myśli naukowej w obszarze rozwoju technologii kosmicznych, w tym w zakresie rozwoju umiejętności przetrwania w warunkach ekstremalnych przyszłych uczestników wypraw planetarnych,
  • popularyzacja polskich tradycji wypraw polarnych.

 

Powołania z rąk Ministra Edukacji i Nauki odebrali:

dr Aleksandra Bukała
dr Oskar Karczewski
prof. dr hab. inż. Monika Kusiak
prof. dr hab. Marek Lewandowski
Krzysztof Maziakowski,
dr Adam Nawrot
Krzysztof Otto
prof. dr hab. Marek Sarna
Włodzimierz Sielski
prof. dr. hab. Ryszard Szczerba
Borił Wdowczyk,
prof. dr hab. Grzegorz Wrochna,
prof. dr. Hab. Piotr Życki.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powolanie-zespolu-do-spraw-wypracowania-rozwiazan-w-zakresie-kreowania-i-testowania-technologii-kosmicznych-w-warunkach-polarnych