REJESTRACJA SYMP POL n kopia

Przypominamy!

Pierwszego dnia Sympozjum Polarnego przewidujemy wyłącznie obrady plenarne z zestawem dwunastu 30-minutowych przeglądowych prezentacji. Organizatorem tej części spotkania jest Instytut Oceanologii PAN.
 
Drugi dzień, Sympozjum Polarne-bis, to możliwość zaprezentowania własnych wyników badań i ich dyskusja w gronie eksperckim. Organizatorem tej części spotkania jest Komitet Badań Polarnych PAN, Polskie Konsorcjum Polarne oraz Klub Polarny PTG.
 
Rejestracja na wydarzenie jest oddzielna dla obu dni. Uczestnictwo w obu dniach Sympozjum jest bezpłatne*. Uczestnictwo w obu dniach wymaga jednak rejestracji!

Rejestracja na wydarzenie jest oddzielna dla obu dni. Uczestnictwo w obu dniach Sympozjum jest bezpłatne*. Uczestnictwo w obu dniach wymaga jednak rejestracji!

 

Rejestracja na pierwszy dzień Sympozjum "rusza" z dniem 20 marca  - link do formularza rejestracyjnego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwTboovS_0MntGhk0O3M4JGmeKplDSni_u2M9PDwm86iLDnA/viewform?fbclid=IwAR24bf__ypEsF03HWeodquGV4gDIJWHGGD789vDq3i0O16Ocg-I72emtQGc

 

* Opłata konferencyjna ogranicza się tylko i wyłącznie do bezpośrednich kosztów uczestnictwa w kolacji podczas pierwszego dnia Sympozjum Polarnego i wynosi 150 PLN. Uczestnictwo w kolacji jest dobrowolne.