Prof. M.Lewandoweski15 czerwca 2023 roku profesor dr hab. Marek Lewandowski, geofizyk, geolog, paleomagnetyk z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk odebrał nominację na Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki do spraw tematyki polarnej
Do jego głównych obowiązków, będzie należał m.in. udział w promowaniu i upowszechnianiu tematyki polarnej, a także współpraca z innymi podmiotami oraz z instytucjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi zajmującymi się tematyką polarną, w tym z Zespołem do spraw Polityki Polarnej Państwa, powołanym zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów. 
Profesor Marek Lewandowski był pomysłodawcą i kierownikiem 4. Geofizycznej Wyprawy Geofizycznej do Polskiej Stacji Antarktycznej im. Antoniego B. Dobrowolskiego, znajdującej się w Oazie Bungera, nie działającej od 1979 roku. W 2016 r. zainicjował program powrotu polskich naukowców na Antarktydę, zgodnie z którym Stacja zostanie zrewitalizowana.