SYMPOZJA POLARNE koleczka
 
 
Tradycja spotkań polskich badaczy polarnych

 

      Tradycja naukowych i koleżeńskich spotkań polskich badaczy polarnych rozpoczęła się wiosną 1972 roku, kiedy to we Wrocławiu odbyło się Sympozjum Spitsbergeńskie, zorganizowane przez Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, podczas którego przedstawiono  wyniki wypraw naukowych na Spitsbergen w latach 1970  i 1971. Uczestnicy zjazdu  skierowali  memoriał  do  władz  Polskiego Towarzystwa Geograficznego w  sprawie utworzenia  Klubu Polarnego. Zarząd  Główny PTG  wyraził  zgodę i w marcu 1974  roku, również we Wrocławiu, przy okazji kolejnego (drugiego)  Sympozjum  Spitsbergeńskiego, odbyło  się  pierwsze  spotkanie Klubu. Jego Przewodniczącym  został  prof.  Alfred  Jahn, a sekretarzem doc dr Stanisław Baranowski. Kolejny zjazd badaczy polarnych miał miejsce w  kwietniu  1975  roku,  również  we  Wrocławiu  i  nosił  jeszcze  nazwę  Sympozjum Spitsbergeńskiego. W następnym roku polarnicy spotkali się w Toruniu, a zjazd nosił już nazwę  „Sympozjum Polarne”.

Obie nazwy w sprawozdaniach organizatorów, relacjach oraz wydanych materiałach przeplatały się ze sobą, a aktualna numeracja Sympozjów Polarnych datuje się od zjazdu w 1974  oku, czyli od momentu powołania Klubu Polarnego, jako oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.  

Sympozja Polarne do roku 2008 odbywały się z reguły co roku, a podczas XXXII we Wrocławiu, zjazd postanowił, że będą odbywać się co dwa lata.

(za: Jerzy Perejma "35 SYMPOZJÓW POLARNYCH" Buletyn Polarny 17-18)

 

259166345 602957831154862 2830986039259062846 n

(Fot. B. Pawłowski)

 Dotychczas odbyło się 39 Sympozjów Poalrnych:

 

Sympozjum Spitsbergeńskie  Wrocław 1972
Sympozjum Spitsbergeńskie (I Sympozjum Polarne) Wrocław 1974
Sympozjum Spitsbergeńskie (II Sympozjum Polarne) Wrocław 1975
III Sympozjum Polarne Toruń 1976
IV Sympozjum Polarne Poznań 1977
V Sympozjum Polarne  Gdańsk 1978
VI Sympozjum Polarne Łódź – Burzenin 1979
VII Sympozjum Polarne Kraków – Osieczany 1980
VIII Sympozjum Polarne Katowice 1981
IX Sympozjum Polarne Warszawa – Zamek Królewski 1982  
X Sympozjum Polarne Toruń 1983
XI Sympozjum Polarne Poznań 1984
XII Sympozjum Polarne Szczecin 1985
XIII Sympozjum Polarne Gdańsk 1986
XIV Sympozjum Polarne Lublin 1987
XV Sympozjum Polarne Wrocław 1988
XVI Sympozjum Polarne Toruń 1989
XVII Sympozjum Polarne Poznań – Błażejewko 1990
XVIII Sympozjum Polarne Szczecin – Świnoujście 1991
XIX Sympozjum Polarne Gdańsk – Jurata 1992
XX Sympozjum Polarne Lublin 1993
XXI Sympozjum Polarne Warszawa 1994
XXII Sympozjum Polarne Wrocław – Książ 1995
XXIII Sympozjum Polarne Sosnowiec 1996
XXIV Sympozjum Polarne Warszawa 1997
XXV Sympozjum Polarne Warszawa 1998
XXVI Sympozjum Polarne Lublin 1999
XXVII Sympozjum Polarne Toruń 2000
XXVIII Sympozjum Polarne Poznań 2001
XXIX Sympozjum Polarne Kraków 2003
XXX Sympozjum Polarne Gdynia 2004
XXXI Sympozjum Polarne Kielce 2005
XXXII Sympozjum Polarne Wrocław 2008
XXXIII Sympozjum Polarne Łódź 2010
XXXIV Sympozjum Polarne Sosnowiec 2012
XXXV Sympozjum Polarne Wrocław 2014

(za: Jerzy Perejma "35 SYMPOZJÓW POLARNYCH" Buletyn Polarny 17-18

XXXVI Sympozjum Polarne Lublin 2016
XXXVII Sympozjum Polarne Poznań 2018
XXXVIII Sympozjum Polarne Toruń 2021

XXXIX Sympozjum Polarne i Sympozjum Polarne-BIS Sopot 2023

 


 

Najbliższe Sympozjum Polarne:  ???

 


 

Ostatnie Sympozja Polarne:

 

 

XXXVIII Sympozjum Polarne Sopot 2023

„Polarne inspiracje - morza i klimat

 

https://oceanofchanges.com/39sympozjumpolarne/

 

 


 

 

 

XXXVIII Sympozjum Polarne Toruń 2021

Environmental changes in polar regions: New problems – new solutions

 

https://polarsymposium2020.umk.pl/pages/main_page/

 

indeks fb

 

 

 


 

 

 XXXVII Sympozjum Polarne Poznań 2018

„Polar Change Global Change”

 

http://polarne2018.amu.edu.pl/

streszczenia referatów

spis referatów i posterów

 

 

indeks fb

 

 

 


 

 

XXXVI Sympozjum Polarne Lublin 2016

Progress in polar research – new experiences and challenges

 

http://www.sympozjumpolarne2016.umcs.lublin.pl/

streszczenia referatów

spis posterów

 

indeks fb

 

 

 


 

 

 

XXXV Sympozjum Polarne Wrocław 2014

Diversity and state of polar ecosystems

 

https://www.kbp.pan.pl/images/banners/PS2014_Circular_2_PL.pdf

O XXXV Sympozjum Polarnym w "Biuletynie Polarnym"

 

 

 

 


 

 

 

XXXIV Sympozjum Polarne Sosnowiec 2012

 

http://sympozjumpolarne2012.us.edu.pl/index1.html

streszczenia referatów