„Od ekspedycji z przeszłości ku wyzwaniom przyszłości.

Polska Polityka Polarna” Publikacja

 

Projekt PPP

 

Dnia 11 września 2020 r. Rada Ministrów przyjęła w formie uchwały strategię dotyczącą obszarów polarnych. Polska Polityka Polarna pt. „Od ekspedycji z przeszłości ku wyzwaniom przyszłości”, to pierwszy tego typu, przekrojowy dokument dotyczący polityki zagranicznej RP w odniesieniu do obszarów polanych.

 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/najnowsza-publikacja

 

 

 

 

 

 

 

 


 „Od ekspedycji z przeszłości ku wyzwaniom przyszłości.

Polska Polityka Polarna”

 

PPP

 

11 września 2020 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia dokumentu rządowego pt.: „Od ekspedycji z przeszłości ku wyzwaniom przyszłości. Polska Polityka Polarna”.

Dokument, koordynowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, powstał w ścisłej współpracy z polskimi badaczami polarnymi. Wykorzystano również dokumenty wypracowane przez polarne środowisko naukowe, jak „Strategia polskich badań polarnych. Koncepcja na lata 2017–2027”.

 

 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/od-ekspedycji-z-przeszlosci-ku-wyzwaniom-przyszlosci-polska-polityka-polarna

 

 

 

 

 

Główny długoterminowy cel polskiej polityki polarnej to „zapewnienie stałej i aktywnej obecności Polski w dialogu, współpracy oraz kształtowaniu polityki polarnej na świecie, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów własnych oraz poszukiwaniu nowych”, co przekłada się na cztery cele szczegółowe:

  • zapewnienie aktywnego udziału oraz wpływu Polski na procesy kształtujące przyszłość regionów polarnych,
  • wzmacnianie obecności Polski w regionach polarnych, w tym zapewnienie rozwoju aktywności naukowej polskich badaczy,
  • zapewnienie problematyce polarnej należytej wagi w polityce wewnętrznej państwa,
  • aktywne poszukiwanie nowych i innowacyjnych ścieżek rozwoju pozycji Polski w sprawach polarnych.

Cele te będą realizowane poprzez szerokie spektrum działań o charakterze politycznym, prawnym, instytucjonalnym oraz inwestycyjnym, których zarys prezentuje dokument PPP.