DSCN9286

 Fot. Piotr Bałazy

Komitet Badań Polarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk od samego początku swej działalności rozwija zakres swej aktywności w kilku wymiarach.

 

Po pierwsze, zajmuje się oboma regionami polarnymi: Antarktyką i Arktyką.

 rejony badan

Rejony polskich badañ polarnych w Antarktyce i Arktyce

 

Po drugie, w jego ramach reprezentowane jest wiele dyscyplin naukowych (z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych).

Po trzecie, jest forum, w którego prace angażują się zarówno wybitni i doświadczeni naukowcy, jak także młodsi stażem badacze legitymujący się ważnymi osiągnięciami.

 


 

Środowisko naukowe zajmujące się badaniami polarnymi w Polsce liczy ponad 1000 osób zatrudnionych w niemal wszystkich uniwersytetach, w politechnikach, głównie Warszawskiej i Gdańskiej, instytutach PAN i państwowych instytutach badawczych. Pod względem naukowym jest ono reprezentowane przez powołany w 1977 roku Komitet Badań Polarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, wspierany przez powstałe w 2012 roku Polskie Konsorcjum Polarne, które zrzesza 18 instytucji naukowych. Ponadto, Centrum Studiów Polarnych – mające status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w zakresie nauk o Ziemi, utworzone w 2013 r. przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego jako jednostkę wiodącą, Instytut Geofizyki PAN i Instytut Oceanologii PAN – rozwija badania interdyscyplinarne i kształci młodą kadrę naukową.

 

osropdki badawcze
Ośrodki, w których prowadzi się w Polsce badania polarne, wielkość
punktu zależna od liczby instytucji zaangażowanych.