FARO SZARE

https://faro-arctic.org/

 

SSF SZARE

https://www.forskningsradet.no/en/svalbard-science-forum/ 

 

Piotr.GLOWACKI

 

Przewodniczący:

Piotr GŁOWACKI
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa

 

 

 

Skład:

Monika KĘDRA    
Instytut Oceanologii PAN, Sopot

Krzysztof KUBIAK
Uniwersytet Jana Kazimierza w Kielcach

Mateusz STRZELECKI    
Uniwersytet Wrocławski

Tadeusz PASTUSIAK    
Uniwersytet Morski w Gdyni

Krzysztof RYMER
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Włodzimierz SIELSKI
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa

Ireneusz SOBOTA
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Waldemar WALCZOWSKI
Instytut Oceanologii PAN, Sopot

Marcin WICHOROWSKI
Instytut Oceanologii PAN, Sopot

Zbigniew ZWOLIŃSKI
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu