Przewodnicząca:

Maria OLECH
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

Skład:

Piotr GŁOWACKI    
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa

Jacek JANIA    
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Marek LEWANDOWSKI
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa

Michał ŁUSZCZUK    
Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin

Wojciech MAJEWSKI
Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa

Maciej MANECKI
Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków

Krzysztof MIGAŁA    
Uniwersytet Wrocławski

Rajmund PRZYBYLAK    
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Jan Marcin WĘSŁAWSKI
Instytut Oceanologii PAN, Sopot

Piotr Z