Komitet Badań Polarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk od samego początku swej działalności rozwija zakres swej aktywności w kilku wymiarach.

 

Po pierwsze, zajmuje się oboma regionami polarnymi: Antarktyką i Arktyką.

Po drugie,  w jego ramach reprezentowane jest wiele dyscyplin naukowych (z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych).

Po trzecie, jest forum, w którego prace angażują się zarówno wybitni i doświadczeni naukowcy, jak także młodsi stażem badacze legitymujący się ważnymi osiągnięciami.

 

 

polkule niebieskie