scar 

https://www.scar.org/about-us/leadership/

 

Przewodniczący:

Robert BIALIK
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

 

Skład:

Katarzyna BŁACHOWIAK-SAMOŁYK
Instytut Oceanologii PAN, Sopot

Katarzyna CHWEDORZEWSKA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Andrzej GAŹDZICKI
Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa

Piotr JADWISZCZAK
Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

Anna JAŻDŻEWSKA
Uniwersytet Łódzki

Krzysztof JAŻDŻEWSKI
Uniwersytet Łódzki

Małgorzata KORCZAK-ABSHIRE
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

Piotr KUKLIŃSKI
Instytut Oceanologii PAN, Sopot

Monika KUSIAK
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa

Marek LEWANDOWSKI
Instytut Geofizyki PAN w Warszawie

Wojciech MAJEWSKI
Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa

Jerzy NAWROCKI
Uniwersytet M. Curie-Skłodowskie w Lublinie
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Maria OLECH
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Michał PĘTLICKI
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Ireneusz SOBOTA
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zbigniew ZWOLIŃSKI
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu