COMNAP SZARE

https://www.comnap.aq/

 

Przewodnicząca:

Agnieszka KRUSZEWSKA
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

 

Skład:

Robert BIALIK
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Marek LEWANDOWSKI
Instytut Geofizyki PAN w Warszawie

Dariusz PUCZKO
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Włodzimierz SIELSKI
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa

Agnieszka SKORUPA
Uniwersytet Śląski w Katowicach