probklim

Rocznik 'Problemy Klimatologii Polarnej' publikuje artykuły, komunikaty i notatki naukowe dotyczące warunków klimatycznych i meteorologicznych obszarów polarnych, współoddziaływania oceanu i atmosfery w Arktyce i Antarktyce oraz zagadnień na styku klimatologii, hydrologii i glacjologii rejonów polarnych. Językiem publikacji jest głównie język polski (ze streszczeniami w języku angielskim). Sporadycznie publikowane są prace w języku angielskim lub rosyjskim. Rocznik jest skierowany głównie do polskiego środowiska badaczy polarnych oraz innych osób naukowo zainteresowanych wynikami badań polarnych, nie będących specjalistami z zakresu Nauk o Ziemi (nauk biologicznych, nauk technicznych).
Dystrybucja obejmuje egzemplarze obowiązkowe, biblioteki ośrodków akademickich w Polsce, które prowadzą badania i dydaktykę o zbliżonym zakresie merytorycznym oraz kilka biobliotek zagranicznych (CRREL USA, Norwegian Polar Institute, Svalbard University, AWI Bremerhaven, AARII St. Petersburg, Masaryk University Brno).

 

Rocznik jest indeksowany przez:
Cold Regions Bibliography (Bibliography on Cold Regions Science and Technology, Antarctic Bibliography, U.S. Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory - CRREL), GeoRef, JournalSeek  i BazTech, Index Copernicus International.

Wskaźniki oceny czasopisma:
MNiSW, lista B:  2015 - 4 pkt,  2013 - 3 pkt, 2012 - 4 pkt, 2010 - 6 pkt, Index Copernicus International: ICV 2015 - 49,52

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa.

Wszystkie materiały są recenzowane przez dwóch anonimowych recenzentów.

 

Redakcja:

Redaktor naczelny: dr hab. Anna STYSZYŃSKA,             e-mail: astys19(at)wp.pl
Zastępca Red. Naczelnego:  dr hab. Elwira ŻMUDZKA,  e-mail: elwiraz(at))uw.edu.pl

Sekretarz Redakcji:  dr Krzysztof SIWEK,                     e-mail: Krzysztof.Siwek(at)umcs.lublin.pl

Członkowie: RNDr Michal Janouch (Brno, CZ), prof. dr hab. Andrzej A.Marsz (Gdynia), dr hab. Dorota Matuszko (Kraków), prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź (Sosonowiec).

Redaktor statystyczny: dr hab. Leszek SMOLAREK

 

Adres Redakcji:

Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, Krakowskie Przedmieście 30, lok. 217, 00-927 Warszawa